راهنمای سایز بندی

این دستورالعمل شما را قادر می سازد که بتوانید سایزهای استاندارد جهانی و کشورهای مختلف را به هم تبدیل کنید.


در صفحه هر سفارشات قسمتی به نام Beden وجود دارد.  این کلمه یعنی سایز، در مقابل این نوشته یک سری اعدد هست مانند ، 36 ، 38 برای کفش یا پوشاک و  xl ,xxl  برای پوشاک - لباس بچه 1-2 سال یا عددهای دیگه به همراه کلمه yaş این کلمه یعنی سال، که با توجه به این اعداد میتوانید سایز دلخواه خود را انتخاب کنید .


گاهی سایزهای بدن ما کاملا استاندارد است و می‌توانیم به‌خوبی بدون اندازه‌گیری با استفاده از جداول سایز بین المللی لباس مناسب را برای خود انتخاب کنیم. اگر سایز رایج خود را در ایران می‌دانید، این جدول به شما در تبدیل سایزهای امریکایی، اروپایی (ایرانی)، انگلیسی و معادل‌سازی آنها کمک می‌کند. 

روش اندازه گیری سایز کفشبرای اطمینان از درستی سایز کفش خود مراحل زیر را انجام دهید:


پاهای خود را بدون جوراب و پوشش روی یک سطح صاف(یک تکه کاغذ بزرگتر از پاهای خود) قرار دهید. روی همان سطح صاف پشت پایتان را به دیوار یا جسم ثابتی بچسبانید.


از قسمت بلند ترین انگشتتان  یک خط بکشید.


فاصله میان دیوار و خط کشیده شده را اندازه گیری و ثبت نمایید.


اندازه بدست آمده را با جدول زیر تطبیق دهید و سایز دقیق کفش خود را بیابید
سایز زنانه
US

سایز رایج در ایران(Euro)

UK

Inches

طول کف پا(CM)

۴

۳۵

۲

۸٫۱۸۷۵

۲۰٫۸

۴٫۵

۳۵

۲٫۵

۸٫۳۷۵

۲۱٫۳

۵

۳۵-۳۶

۳

۸٫۵

۲۱٫۶

۵٫۵

۳۶

۳٫۵

۸٫۷۵

۲۲٫۲

۶

۳۶-۳۷

۴

۸٫۸۷۵

۲۲٫۵

۶٫۵

۳۷

۴٫۵

۹٫۰۶۲۵

۲۳

۷

۳۷-۳۸

۵

۹٫۲۵

۲۳٫۵

۷٫۵

۳۸

۵٫۵

۹٫۳۷۵

۲۳٫۸

۸

۳۸-۳۹

۶

۹٫۵

۲۴٫۱

۸٫۵

۳۹

۶٫۵

۹٫۶۸۷۵

۲۴٫۶

۹

۳۹-۴۰

۷

۹٫۸۷۵

۲۵٫۱

۹٫۵

۴۰

۷٫۵

۱۰

۲۵٫۴

۱۰

۴۰-۴۱

۸

۱۰٫۱۸۷۵

۲۵٫۹

۱۰٫۵

۴۱

۸٫۵

۱۰٫۳۱۲۵

۲۶٫۲

۱۱

۴۱-۴۲

۹

۱۰٫۵

۲۶٫۷

۱۱٫۵

۴۲

۹٫۵

۱۰٫۶۸۷۵

۲۷٫۱

۱۲

۴۲-۴۳

۱۰

۱۰٫۸۷۵

۲۷٫۶

۱۳

۴۴

۱۰٫۵

۱۱

۲۷٫۹

۱۴

۴۵-۴۶

۱۱

۱۱٫۲۵

۲۸٫۶
سایز مردانهUS

سایز رایج در ایران(Euro)

UK

Inches

طول کف پا(CM)

۶

۳۹

۵٫۵

۹٫۲۵

۲۳٫۵

۶٫۵

۳۹

۶

۹٫۵

۲۴٫۱

۷

۴۰

۶٫۵

۹٫۶۲۵

۲۴٫۴

۷٫۵

۴۰-۴۱

۷

۹٫۷۵

۲۴٫۸

۸

۴۱

۷٫۵

۹٫۹۳۷۵

۲۵٫۴

۸٫۵

۴۱-۴۲

۸

۱۰٫۱۲۵

۲۵٫۷

۹

۴۲

۸٫۵

۱۰٫۲۵

۲۶

۹٫۵

۴۲-۴۳

۹

۱۰٫۴۳۷۵

۲۶٫۷

۱۰

۴۳

۹٫۵

۱۰٫۵۶۲۵

۲۷

۱۰٫۵

۴۳-۴۴

۱۰

۱۰٫۷۵

۲۷٫۳

۱۱

۴۴

۱۰٫۵

۱۰٫۹۳۷۵

۲۷٫۹

۱۱٫۵

۴۴-۴۵

۱۱

۱۱٫۱۲۵

۲۸٫۳

۱۲

۴۵

۱۱٫۵

۱۱٫۲۵

۲۸٫۶

۱۳

۴۶

۱۲٫۵

۱۱٫۵۶۲۵

۲۹٫۴

۱۴

۴۷

۱۳٫۵

۱۱٫۸۷۵

۳۰٫۲

۱۵

۴۸

۱۴٫۵

۱۲٫۱۸۷۵

۳۱

۱۶

۴۹

۱۵٫۵

۱۲٫۵

۳۱٫۸

۱۷

۵۰

۱۶

۱۳

۳۳

۱۸

۵۱

۱۶٫۵

۱۳٫۲۵

۳۳٫۷

۱۹

۵۲

۱۷

۱۴

۳۴٫۶
*نکته ۱: بهترین زمان اندازه گیری سایز پا در پایان روز است که پا در بزرگترین حالت خود قرار دارد.


*نکته۲: دراغلب افراد اندازه پاها کمی متفاوت است بنابراین هر دو پا را اندازه بگیرید و براساس اندازه بزرگتر، کفش را انتخاب کنید.