مقالات وب سایت

راهنمای کلمات کلیدی مورد نیاز برای خرید از سایت های ترکیه ای

دانستن برخی از کلمات  برای خرید آسان تر از سایت های ترکیه ای لازم و ضروری به نظر میرسد. در ادامه با معنای این کلمات آشنا میشویم.


استفاده از تخفیف Black Friday سایت های خارجی با کارت شتاب

امسال هم جمعه‌ی سیاه در نزدیکی ایران و در استانبول آغاز خواهد شد و جمعه‌ی هفته‌ی جاری زمان بسیاری خوبی است تا از این فرصت استفاده کنید.

راهنمای سایز بندی

این دستورالعمل شما را قادر می سازد که بتوانید سایزهای استاندارد جهانی و کشورهای مختلف را به هم تبدیل کنید.